IET nr.104 a inițiat un acord de parteneriat cu Grădinița cu P.P ,,Lumea Florilor”, Năvodari, România,pentru participarea la concursul internațional cu genericul: ,,Bucuria Sărbătorilor Pascale”. Scopul parteneriatului: ,,Dezvoltarea interesului copiilor pentru păstrarea obiceiurilor și tradițiilor specifice sărbătorilor pascale; afirmarea, cunoașterea și stimularea potențialului artistic al copiilor de vârstă preșcolară”.
Cadrele didactice, părinții, copiii au demonstrat creativitate și originalitate prin elaborarea creațiilor plastice și practice despre Sărbătorile Pascale.
Aducem sincere mulțumiri organizatorilor concursului pentru inițiere, implicare, schimb de experiență, apreciere.