La baza activităţii instituţiei de educație timpurie nr. 104 stau următoarele documente:

1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova;
2. Curriculumul educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1 – 7 ani) în Republica Moldova;
3. Codul de Etică al cadrului didactic;
4. Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani;
5. Statutul instituţiei de educație timpurie nr. 104 ;
6. Regulamentul intern al IET nr. 104
7. Planul de dezvoltare instituţională pentru anii 2016-2020, 2021-2026;
8. Planul complex de activitate pe anul de studii 2020-2021