Administrația și cadrele didactice din IET nr.104, aduc mulțumiri organizatorilor atelierului de formare a cadrelor didactice, la care au participat. Actualitatea temei abordate a trezit interes și nevoi de dezvoltare a competențelor profesionale, în:

– Identificarea nevoilor de bază ale copilului: nevoia de competență și control;

– Explorarea modalităților de satisfacere a nevoilor de competență și control ale copilului.

– Explorarea comportamentelor nedorite manifestate de către copil în cazul nesatisfacerii nevoilor de competență și control.